Schilderijen

De heldere kleuren vallen als eerste op. Ze verwijzen naar de kleurige decoraties die de Marrons aanbrachten op, in en rond hun huizen. Op hun beurt zijn die weer een weerspiegeling van de kleuren van de rijk- geschakeerde natuur. Omdat de kleuren in de ene periode donkerder zijn dan in de andere, vooral zijn doeken van vóór 2000 zijn nogal somber, is het waarschijnlijk dat ook de stemming waarin de doeken gemaakt worden meeweegt. Zijn recente schilderijen hebben een haast uitgelaten uitstraling.